Timeliste

Alt om timelisten og hvordan registrering av timer utføres

Timelisten er en av de mest brukte funksjonene i Goliath Systemer. Med dette verktøyet kan du og deres ansatte registrere deres timeforbruk rett på mobilen. Timelisten er svært tilpasningsdyktig og kan skreddersys på mange forskjellige måter for å fungere optimalt for deres virksomhet.

Timer kan registreres opp mot kunder, prosjekter, oppgaver, arbeidsordre og flere dynamiske kategorier.

Tillegg
I noen tilfeller kan det være aktuelt at arbeidstaker skal ha tillegg for arbeidede timer, dette kan være bas, formann, smuss eller prosjekttillegg. Dette kan legges til i samme operasjon som registrering av timer og vil lage tilleggsrader i timelisten mot tilknyttede lønnsarter slik at lønn blir korrekt samt kostnader. 

Maskintimer og maskin KM
I tillegg til å registrere timer er det mulig å registrere seperate timer tilknyttet maskinbruk og/eller kjørte km med maskin. Det opprettes egne timerader for disse kategoriene mot egne aktivtetskoder for å kunne skille ut skulle det være fakturerbart o.l. Det er også mulig og legge inn timeteller stand på maskiner når disse legges til i innstillinger, og det vil da være synlig i timeliste når man legger til maskintimer hva timeteller stand var ved siste registrering. Slik kan man enkelt få litt hjelp underveis ved registrering av maskintimer.

Utlegg, diett, godtgjørelse
Det er mulig å sette opp slik at arbeidstaker kan registrere sine utlegg som kroner og km. Ved lagring vil egne timerader legges til i timelisten knyttet mot korrekte aktivteter som settes opp i innstillinger.

Kjøreturer, ventetid, bompenger og parkering
Ved registrering av timer, utlegg, masintimer osv, kan arbeidstaker også knytte kjøreturer mot prosjekt i samme registrering. Hvis en kjøretur har bompenger og/eller parkering tas dette med automatisk ved lagring. I timeliste lages egne timeregistreringer for hver kategori/tilfelle slik at kostnader og timer går mot korrekte aktiviteter/lønnsarter. Tiden kjøretøy står parkert kalkuleres også å legges med i egen registrering. (krever tilleggsprodukt GO Drive)

NB! For at timelisten skal fungere optimalt er det viktig at den tilpasses din virksomhet før den tas i bruk.

For å registrere dine arbeidstimer i vår mobilapp trykker du først på timesymbolet i menylinjen øverst. Her vil du få en liste over alle timeføringer du har gjort i inneværende uke. Du kan bla mellom ukene ved å bruke pilene nederst på skjermen.

For å registrere en ny timeøkt trykker du på plusstegnet nederst på skjermen.

Når du trykker på plusstegnet kommer du videre inn på selve timelisten. Her fyller du inn all relevant informasjon som dato, tid til og fra, antall minutter pause, timetype, oppgave, prosjekt, etc. Systemet vil automatisk velge dagens dato og din standard arbeidstid (kan endres i innstillinger).

Dersom du allerede har registrert timer den aktuelle dagen vil klokkeslettet starte der du avsluttet din forrige økt, og du kan ikke starte klokken tidligere og på den måten føre timer dobbelt.

Du kan også legge til en kommentar i fritekst, for eksempel hvilket arbeid som er blitt utført. For å tilpasse timelisten med akkurat den informasjonen som er relevant for din virksomhet, se hjelpeartikkelen "Innstillinger for timelisten".

Dersom dette er relevant for din virksomhet kan du også legge til forskjellige tillegg i timelisten, for eksempel dersom dine ansatte skal føre risikotillegg eller nattillegg. Denne funksjonen aktiveres i systemets innstillinger for timelisten. Når funksjonen er aktivert vil du kunne se en egen knapp for tillegg nederst i timelisten. 

Dersom du trykker på knappen "Tillegg" i timelisten får du opp en ny liste over de tilleggene du kan legge til. Du velger de tilleggene du ønsker ved å trykke på en eller flere av dem. Trykk "Legg til" og du blir sendt tilbake til timelisten.

På samme måte er det også mulig å legge til kjøreturer for å registrere kjørte KM, tomgangskjøring/ventetid, bompenger og parkering mot prosjekt i samme aktivitet som registrering av arbeidstimer.