Aktivere "lønnsart timetype" under timeliste innstillinger

Alt du trenger og vite om hvordan "lønnsart timetype" aktiveres og hvorfor dette benyttes.

Registrerte timer skal føres mot forskjellige kontoer i regnskap/lønn og med integrasjon må det i enkelte tilfeller tilpasses for at registrering skal bli korrekt.

Under timeliste og innstillinger er det mulig å aktivere en kolonne som heter lønnsart timetype, og ved å aktivere denne vil man kunne bestemme hvilken lønnsart hver enkelt aktivitet skal føres mot.

For å aktivere lønnsart timetype må Tripletex kundeservice kontaktes for det er kun dem som kan aktivere dette. Send en epost til support@tripletex.no eller ring på telefon 22 83 60 00 og tast 1 for support.

Når lønnsart timetype er aktivert kan intern og prosjektaktiviteter knyttes mot lønnsarter direkte. Merk at det er ikke alle lønnsart kontoer som lar seg knytte mot og da må dette justeres i lønnsart innstillinger.

Et eksempel hvor dette brukes er på overtidstimer, normalt ville man fått 50% på ordinær timesats men med integrasjon må sats for kalkulering settes til 150% da overtid registreres som en registrering og ikke som et tilegg.