Avviksstatistikk

Alt man trenger og vite om hvordan avviksstatistik fungerer på kontrollpanel.

På kontrollpanel er det en egen seksjon for avvik relevant for den brukeren som er logget inn. Her vises alle avvik som ikke er behandlet og en oversikt over antall avvik sortert på type.

Alle avvik sorteres fra eldst til nyest og hvert avvik kan åpnes og behandles direkte fra kontrollpanelet ved å trykke på avikkets tittel.

Det er informasjon om hvem som har sendt inn sjekkliste og hvilket prosjekt sjekklisten er koblet til, samt ved å trykke på prosjektnavn åpnes prosjektet i nytt vindu.

På hvert enkelt avvik er det ikoner som indikerer om det er tilkoblet bilder eller om det er innhentet ekstern kommentar.