Begrens timetyper (aktiviteter) til prosjekt

Lær alt du trenger om hvordan "begrens timetyper" fungerer og hvorfor dette kan være nyttig og benytte.

For å kunne registrere timer må det alltid velges en timetype (aktivitet). Dette er obligatorisk og årsaken er at timer ofte skal være med i en lønnsrapport for import i lønnssystemer, eller timer skal overføres til en 3.part løsning via integrasjon.

 

Når man jobber mot prosjekter har man muligheten til å velge hvilke timetyper som skal være tilgjengelig for den enkelte når timer skal registreres. Dette er det vi kaller begrens timetyper til prosjekt og dette finner man under rediger detaljer inne på et prosjekt, eller når man oppretter et nytt prosjekt.

 

En fordel ved å benytte denne funksjonen er at man reduserer risikoen for feilregistrering ved timeregistrering, da det ofte kan være mange timetyper og velge mellom.

 

Hvis man har integrasjon mot en 3.part vil det være helt nødvendig at aktiviteter opprettes hos 3.part og at alle aktiviteter har en angitt kode eks: 1020 Ordinære.

 

Merk: Foreløpig synkroniseres kun "Aktiviteter knyttet mot prosjekt" ned fra 3.part, men dette vil på et senere tidspunkt synkroniseres begge veier.