Del filer med unik link

Alt du trenger og vite om hvordan filer kn deles med unik link.

En fil kan deles med en hvilken som helst person ved å lage en unik link.

  • Naviger frem til den filen som skal deles og trykk på forhåndsvisning av filen.
  • På høyre side i menyen for filen, trykk på informasjonssymbolet.
  • Her vil du se et felt som inneholder en link, hvis linken ikke er synlig trykk på Lag ny link.
  • Når link er laget kan linken kopiers og deles med hvem som helst.

For å fjerne tilgangen for alle som har mottat en link kan du trykke på Lag ny link igjen så vil linken bli erstatte med en ny link og alle tidligere linker blir deaktivert.

f7b32bfa6ad54943bcaaffc48419d7cc