Mapper

Alt du trenger og vite om mapper.

Mapper er til for å organisere og for at dine filer skal ha et hjem. Mapper kan eksistere i hverandre og det er ingen begrensning på antall nivåer med mapper man kan lage.

Folder, Group, Plus, Add-png trykk på dette ikonet for å opprette mapper. Når en ny mappe lages må man angi en et navn for mappen. Evt. trykk CTRL + M på tastaturet og ENTER for å lagre.

trykk på dette ikonet når du holder musepekeren over en mappe for å redigere mappens tittel.

dette ikonet indikerer at det er en mappe.

trykk på denne når du holder musepekeren over ikonet som indikerer en mappe. Når denne er markert får du tilgang til en egen meny øverst med mulighet for å:

  • Flytte mappe
  • Slette mappe

Flytte mapper

En mappe kan flyttes til en annen mappe ved at man markerer mappen man ønsker å flytte og trykker på linken flytt. Da vises et nytt skjema hvor man kan velge hvor mappen skal flyttes til.

Slette mapper

En mappe kan slettes ved at man markerer mappen og trykker på linken slett. Et eget vindu vil vises hvor man må taste inn DELETE for å bekrefte slettingen.

Hvis en mappe slettes vil også alt innholdet i mappen slettes.

Navigasjon

Over alle mappene har du et eget navigasjons felt som viser hvilket mappe nivå man er i, og man kan her klikke seg tilbake eller trykke på ikonet av en pil for å gå tilbake til forrige steg.

Hvis man navigerer seg ned i mnge nivåer vil stien bli krympet og et ikon vil bli synlig som man kan klikke på for å se fullstendig sti.