Fravær

Alt om registrering av fravær

Goliath Systemer lar alle brukere føre sitt sykefravær på en enkel og effektiv måte på mobilen. Systemet holder orden på det antall egenmeldingsdager den ansatte har tilgjengelig for seg selv og eventuelt fravær knyttet til sykt barn. Virksomhetens ledelse kan enkelt hente frem statistikk over sykefraværet og følge dette fra måned til måned.

For å registrere et nytt sykefravær på mobil klikker du på fravær lenken i menyen som hentes frem ved å trykke på ikonet øverst til høyre.

I skjemaet du får opp på skjermen velger du først hva slags fravær du ønsker å registrere egenmelding, egenmelding knyttet til sykt barn eller sykemelding. (Ferie, timefravær og permisjon kommer snart.) 

Hvilke rettigheter arbeidstaker har baserer seg på ansettelsesdato, sivilstatus, antall barn, om barn har kronisk sykdom + nav sine rettningslinjer. Les regler ved sykdom her!

NB! For at en ansatte skal kunne føre fravær generelt må den ansatte ha en ansettelsesdato satt i personaloversikten tilknyttet den ansatte.

NB! For at en ansatte skal kunne føre fravær knyttet til sykt barn må vedkommende være registrert med barn i personaloversikten.


Videre i skjemaet fyller du ut arbeidssted, periode for fraværet, fraværsprosent, om fraværet skyldes hendelse på jobb og om du ønsker kontakt med bedriftshelsetjenesten.

Etter at du har fylt ut skjemaet trykker du "Lagre" og ditt fravær er registrert. 

I tillegg knyttes fraværet opp mot korrekte lønnsarter og det legges til timer i timelisten automatisk slik at lønn blir korrekt og lederen får mindre arbeid.

Fraværet blir automatisk godkjent hvis timer godkjennes om omvendt.

Dersom du trenger å endre fraværet, for eksempel forlenge det med en ytterligere dag dersom du fortsatt er syk, kan du gjøre det ved å redigere det allerede registrerte fraværet. Timeliste oppdateres samtidig med ednringer utført i fraværet.