Fraværsstatistikk

Alt man trenger og vite om hvordan fraværstatistikk fungerer på kontrollpanel.

På kontrollpanel er det en egen seksjon som viser en oversikt over alle fravær som ikke er behandlet, sorter fra eldst til nyest.

Et fravær viser informasjon om hvem fraværet gjelder, hvilken periode fraværet gjelder, type fravær og når fravær er registrert.

Et fravær kan behandles ved og trykke navnet på den person fraværet gjelder og fravær vil åpnet i nytt vindu.

Egen oversikt over alle fravær i graf sortert på fraværstype.