Fyll ut nytt skjema

Alt du trenger og vite om hvordan et skjema kan opprettes fra kontrollpanel.

På kontrollpanel er det en egen funksjon som gjør det mulig og opprette et nytt skjema og koble dette skjema til et prosjekt.

Trykk på boksen med teksten Opprett skjema og et nytt vindu vil åpne hvor det må velges et prosjekt og fra kategori kan det velges hvilken type skjema som skal lages.

Trykk opprett skjema og skjema vil åpnes i nytt vindu, klart for utfylling.

Merk. Hvis skjema ikke lagres vil det heller ikke bli lagre til prosjekt!