HMS Aktiviteter

Alt man trenger og vite om hvordan HMS aktiviteter fungerer.

Under HMS & KS har vi en funksjon som heter Aktiviteter og her kan man opprette aktiviteter som skal utføres enten en gang eller med gjevne mellomrom. 

Eksempel:
I min virksomhet har jeg mye utstyr som trenger og bli kontrollert og sertifisert hvert år. Da kan jeg legge inn en aktivitet for hvert av mine utstyr, så vil GO digital sendes påminnelse et gitt antall dager i forkant av fristen for aktiviteten.

Hvordan lager man en aktivitet

På høyre side over tabellen er det en link som heter Opprett ny aktivitet og trykker man på denne åpnes et skjema med en rekke felter som kan fylles ut.

Vi kan angi en tittel og legge til en ansvarlig bruker, knytte aktiviteten til en kategori, legge til en dato, velge om man ønsker påminnelse og om aktiviteten skal gjentas automatisk. I tillegg så kan vi legge til en beskrivelse og legge med vedlegg.

Når alle felter er fylt ut kan man trykke på lagre og aktiviteten legges til tabellen over alle aktiviteter. Den som er asvarlig vil også se aktiviteten på sitt kontrollpanel når fristen nærmer seg.

Kategori

En aktivitet kan kobles til en kategori for å organisere aktiviteter på en mer ryddig måte. Finnes ikke kategorien fra før kan man trykke på den blå + knappen og opprette en ny kategori.

I skjema hvor man legger til kategorier er det også et felt hvor man kan angi et antall, dette antallet er antall dager før fristen man ønsker å motta en påminnelse.

Gjentagelse av aktivitet

En aktivitet kan bli laget på nytt automatisk når en aktivitet er utløpt slik at man slipper å opprette nye aktiviteter manuelt. Da velger man bare ved å merke av sjekkboksen for Ønsker påminnelse.