HMS rutiner på prosjekt

Alt du trenger og vite om rutiner på prosjekt

På prosjekt kan prosjektleder legge til HMS-rutiner i eget bibliotek under HMS styring. Disse gjøres synlig for alle deltakere på prosjekt med mulighet for å laste ned rutiner direkte på mobilen for å lese eller dokumentere tilgang.

Rutinen lastes ned i form av en PDF fil som tar begrenset med plass og kan lett slettes i etterkant.