Klargjøring av tripletex

Alt du tregner og vite om hva du må gjøre før integrasjon kan aktiveres i GO digital.

For at integrasjon skal bli velykket og aktivert må det gjøres noen justeringer i tripletex før vi aktiverer integrasjonen for å unngå feilmeldinger.

For at integrasjonen skal fungere opptimalt må man i tripletex ha modulen KOMPLETT som inneholder prosjekter, timeregistrering, lønn etc. 

Har man ikke dette, ta kontakt med Tripletex kundesupport og be om et tilbud!

Avdeling

Det kreves av Tripletex at alle ansatte er knyttet til en avdeling for at API integrasjon skal fungere, vi må derfor aktivere dette hvis det ikke allerede er aktivert.

Aktiveres dette for første gang blir alle ansatte automatisk knyttet til avdelingen som blir opprettet.

 1. Gå til regnskap og trykk på innstillinger.
 2. Trykk så på fanen øverst som heter regnskapsregler.
 3. Under moduler må du finne Avdelingsregnskap og trykke på sjekkboksen så den blir grønn.
 4. Husk og lagre før du går videre.

Lag avdelingsnummer

Når avdelingsregnskap er aktivert blir det opprettet en avdeling med navn "avdeling" automatisk, og denne mangler avdelingsnummer. Et nummer et helt nødvendig å legge til for at integrasjon skal fungere. 

 1. Trykk på selskap i hovedmenyen
 2. Gå så til Avdeling.
 3. Trykk på avdelingen som allerede er opprettet
 4. Angi et avdelingnummer - angi 9000

Ansatte

Alle ansatte må ha et ansattnummer da dette nummeret er unikt og benyttes for å oppdatere alle detaljer knyttet til den ansatte mellom Tripletex og GO digital.

 1. Trykk på selskap i hovedmenyen
 2. Gå til ansatte
 3. Sjekk at alle ansatte har ansattnummer
 4. Hvis en ansatt ikke har ansattnummer, trykk på navnet til den ansatte for å åpnbe profilen
 5.  Trykk så på fanen Arbeidsforhold og legg til et ansattnummer

Har man benyttet goliath i en periode før integrasjon må alle ansatte i begge systemer få det samme ansattnummeret før integrasjon aktiveres.

 1. Gå til personalstyring og velg ansatte
 2. Gå inn på hver enkelt profil og angi et ansattnummer


Timeliste innstillinger

Under timeliste innstillinger har vi det som kalles INTERNE- og PROSJEKTAKTIVITER og dette er det samme som lønnsart/timetype i GO Digital. I tripletex er det viktig at disse aktivitetene får en kode angitt i nummerfeltet og det er obligatorisk at en av aktivitetene får koden 1020. Det kan være greit og tenke gjennom hvordan man ønsker dette skal være, eventuelt kan goliath bistå med gode tips.

Legg inn følgende aktiviteter

Internaktiviteter:

 • Egenmelding - 1270 (huk av for Fravær)
 • Egenmelding sykt barn - 1271 (huk av for Fravær)
 • Sykemelding - 1272 (huk av for Fravær)
 • Sykemelding u/16 dager - 127 (huk av for Fravær + u/lønn)

Prosjektaktiviteter:

 • Egenmelding - 1280 (ikke fakturerbar) 
 • Egenmelding sykt barn - 1281 (ikke fakturerbar)
 • Sykemelding - 1282 (ikke fakturerbar)
 • Sykemelding u/16 dager - 1283 (ikke fakturerbar)
 • Valgfritt navn - 1020 (obligatorisk)

 

Det er i de fleste tilfeller også å anbefale at man kontakter tripletex support for å aktivere "LØNNSART TIMELØNN" slik at man under prosjektaktiviteter kan knytte de forskjellige aktivitetene mot korrekt lønnsart. På den måten kan man få en mye større utnyttelse av GO digital og hvordan man registrerer og mottar timer.

 

Kunder og leverandører

Kunder og leverandører i tripletex må ha et kunde-/leverandørnummer da dette er et unikt nummer som benyttes for å synkronisere data.

Finnes ikke kunde-/leverandørnummer må dette angi manuelt på alle kunder og leverandører for at data skal synkroniseres ned til GO digital.

Man kan også aktivere automatisk generering av kundenummer, som er å anbefale.

 

Prosjekter

Prosjekter i tripletex må ha et prosjektnummer da dette er et unik nummer som benyttes for synkronisering av data. 

Finnes ikke prosjektnummer må dette angi manuelt på alle prosjekter for at data skal synkroniseres ned til GO digital.

Man kan også aktivere automatisk generering av prosjektnummer, som er å anbefale.

 

 

På prosjekt er det mulig å opprette egne time aktiviteter! Disse blir ikke opprettet under timeliste innstillinger og vil derfor ikke bli synkronisert til GO digital. Det anbefales på det sterkeste å benytte aktiviteter som allerede finnes under timeliste innstillinger, eller at man oppretter nye aktiviteter der.

 

 
Nå som Tripletex er klargjort kan man gå til neste steg som er å aktivere API i deres Tripletex system.
Trykk her for å gå til neste artikkel: Aktivere Api