Lage API nøkkel

Alt om hvordan du lager en API nøkkel i tripletex

For å kunne lage en API nøkkel, må API 2.0 være aktivert under "vår kundeside". Er ikke dette gjort, trykk her.

Lag API nøkkel

Gå inn på profilen til den personen som er Administrator for Tripletex kontoen, dette er i de fleste tilfeller Daglig leder.

Personen som skal ha API nøkkel lagret på seg må ha alle rettigheter!

 

På profilsiden må man trykke på fanen API-tilgang.

 

 

Trykk på knappen "ny nøkkel" nederst.

 

I vinduet som nå vises må du gjøre følgende:

  1. Huke av for "tilpasset oppsett"
  2. Velge "alle tilganger"
  3. Angi Goliath_goDigital som applikasjonsnavn
  4. Angi GO digital Integrasjon som nøkkel navn

Nå kan du klikke på "opprett nøkkel" og en ny nøkkel blir laget som må sendes til din kontaktperson i GO digital.

Nå som alt er klargjort, API er aktivert og nøkkel er generert, gjennstår det kun å aktivere integrasjon i GO digital og synkronisere data.