Mine oppgaver

Lær alt om mine oppgaver under profilsiden

Ved å klikke på navnet ditt øverst til høyre får du en meny som faller ned og her vil du finne en knapp som heter "Mine oppgaver".

 

Ved å klikke på "mine oppgaver" kommer du til en side hvor du kan utføre følgende oppgaver:

· Registrere timer

· Registrere fravær

· Behandle oppgaver (krever GO Task)

 

Timelisten:

I timelisten har du en rad med noen meny valg:

· Sortering på prosjekt

· Legge til nye timer på dagens dato eller annen dato (klikk på kalenderikonet)

· Laste ned data i Excel-format

· Bytte mellom UKE og PERIODE visning

· Visningsfunksjon for å bla mellom forskjellige uker og perioder

 

Når man har lagt til en ny rad i timelisten vil arbeidstid settes automatisk basert på hva som er definert i innstillinger (dette kan endres av administrator), og under prosjekt kan man klikke for å legge til, men har man lagt til timer tidligere vil prosjekt settes automatisk da timelisten husker hva du registrerte tidligere. Tekstfelt for å notere kommentarer og timetype er hva slags timer du har utført (ordinære, overtid etc.).

 

Det kan forekomme at en rekke andre kolonner også er lagt til via innstillinger, men samme prinsippet gjelder for disse som med prosjekter.

 

Status vises som IKKE VURDERT som standard, men når en leder har godkjent timene vil denne endres til GODKJENT/OVERFØRT og timer blir da låst. For å redigere etter at timer er godkjent/overført må man be sin leder å åpne timer evt. utføre endringen for deg.

 

NB! Husk å alltid klikke på lagre knappen "BLÅ" knapp når du er ferdig med å legge til timene dine, hvis ikke vil timene ikke bli lagret!

 

Fravær:

Ved sykdom skal man i hovedsak sende inn melding om fravær så frem ikke annet er avtalt. Du kan registrere fravær på disse 3 typene:

  • Egenmelding
  • Sykt barn/barnepasser
  • Sykemelding

Husk at her kan egne regler for din arbeidsgiver gjelde slik at det er viktig å sette seg inn i hvilke rutiner selskapet du jobber i har utarbeidet.

Ved å klikke på fravær-knappen på menyen får man en liste over alle egne fravær gjennom hele perioden man har vært i selskapet.

 

Ser man øverst i høyre hjørne har man en knapp med et + symbol, ved å klikke på denne får man opp et skjema man kan fylle ut for å sende inn en fraværsmelding.

 

NB! For å kunne registrere egenmelding ved sykt barn/barnepasser må du har registrert dine barn under din profil.

 

Når du har valgt en av de 3 alternativene kan du fortsette å fylle ut de feltene som er relevant for deg.

 

Husk at det finnes regler relatert til egenmelding, f.eks. kan man kun være borte 3 dager av gangen, og man må være i jobb 16 dager før man kan ta ut ny egenmelding. Har du barn og er eventuelt aleneforsørger har man utvidede rettigheter. Dette skal stå i personalhåndboken for ansatte i bedriften, men våre skjemaer følger alle disse reglene og du vil få tydelig beskjed hvis noe er galt.

 

Når skjema er fylt ut og sendt inn vil din leder få et varsel om at en ny melding er mottatt og din leder vil deretter behandle skjemaet og du vil kunne se om statusen endrer seg.

 

Oppgaver:

Kommer om kort tid