Oppgavestatistikk

Alt man trenger og vite om hvordan oppgavestatistikk fungerer på kontrollpanel.

På kontrollpanelet er det en egen seksjon som viser alle oppgaver sortert fra nyest til eldst. Når alle underoppgaver er fullført vil oppgaven ikke lenger være synlig på kontrollpanelet.

En oppgave viser informasjon om antall deltagere, antall timer som er registrert, antall produkter som er registrert og status på hver enkelt underoppgaver. Oppgavens tittel kan trykkes på for å åpne oppgaven for å gjøre eventuelle endringer.

Egen oversikt over alle oppgaver i grap sortert på status.