Rettighetsstyring for mapper og filer

Alt du trenger og vite om hvordan rettigheter styres på mapper og filer.

For at ikke alle mapper og filer skal være synlig for alle er det lagt til en mulighet for å styre dette på en enkel måte.

Rettigheter styres av 3 kategorier:

  • Privat
  • Begrenset
  • Åpent

Privat

Å sette en mappe som privat betyr at mappen kun er tilgjengelig for den personen som satt mappen til privat. Ingen andre vil få tilgang og det er heller ikke mulig å invitere andre til en mappe som er privat.

Når en mappe er privat vil alle filene som lastes opp i mappen og bli privat.

Det er ikke mulig og lage mapper med en annen status i en mappe som er privat.

Begrenset

Å sette en mappe som begrenset, betyr at et utvalg av personer har tilgang til mappen og mappens innhold. En mappe som er begrenset styres ved at brukere kan inviteres til en mappe for å se innholdet i mappen. Det er også mulig for andre å opprette egne mapper i en begrenset mappe og innsyn styres ved eier og de som er medlem kan se innholdet, i tillegg til den personen som er eier av mappen som ligger over.

Alle filer som lastes opp i en begrenset mappe styres av mappens rettigheter, som betyr at en fil vil være synlig for de personer som allerede ligger som medlem av en mappe. Det kan når som helst inviteres nye personer til å se innhold i en mappe.

Det er ikke mulig og lage en privat mappe i en begrenset mappe.

Åpen

Å sette en mappe som åpen betyr som navnet tilsier, at alt som legges i denne mappen er synlig for alle som har tilgang til filbehandleren.

Alle kan lage mapper og laste opp filer, men det er ikke mulig og lage mapper av typen Privat eller Begrenset i en Åpen mappe.

Flytting av mapper

Det er ikke mulig og flytte mapper av forskjellige statuser til hverandre. Det betyr at du kan flytte mapper av typen Privat inn i andre private mapper, eller en begrenset mappe til en annen begrenset mappe osv.

Linking av filer

En fil kan fortsatt linkes til en hvilken som helst mappe, men filens rettigheter styres da av mappen som filen ligger i.

Opprett ny mappe

Når en ny mappe skal opprettes kan man velge hvilen type rettighet mappen skal ha samt muligheten for å angi en tittel.

Hvis en mappe opprettes inni en annen mappe vil rettigheter automatisk velges basert på mappen over.

17cc8b8b8bc14efb9e8be64675d81b40