Sikker jobb analyse (SJA)

Alt du trenger og vite om SJA

I denne artikkelen vil vi forklare hvordan du kan fylle ut skjema for risikoanalyse digitalt på mobil.

For å opprette et nytt skjema på mobil klikker du først på «Media» i menylinjen øverst til høyre på skjermen. I menyen som kommer opp velger du «Opprett skjema».

Du velger så hvilket prosjekt skjemaet skal knyttes til, under modul velger du «Kvalitetessikring» og under kategori velger du "Vernerunde".

Trykk så på «Start utfylling».

Øverst i skjema velger du aktuell dato og gir skjemaet en tittel.

Videre fyller du inn hvilke deltakere som deltar på arbeidet og beskriver årsaken til at arbeidet skal utføres og hva som kan skje ved utførsel av arbeidet.

Nederst i skjemaet har du mulighet til å legge til individuelle oppgaver som burde inkluderes i analysen. For å legge til en oppgave trykker du «Ny oppgave» nederst i skjemaet.

Her beskriver du oppgaven som skal utføre. Du gir så oppgaven en score på 1 – 5 for sannsynlighet, hvor 1 er svært lite sannsynlig og 5 er svært sannsynlig. På samme måte gir du konsekvensen av at noe går galt en score på 1 – 5, hvor 1 er veldig lite alvorlig og 5 er svært alvorlig.

Skjemaet regner ut en risikoscore basert på dine parametere. En oppgave med en score på 1 – 6 er ansett som lite risikabel og markeres i grønn. En oppgave med en score på 7 til 13 blir ansett som middels risikabel og markeres i oransje. En oppgave med en score på 14 til 25 anses som svært risikabel.

Oppgavene du legger til i skjemaet vil samle seg i en liste nederst. Dersom en oppgave du legger til har en score som anser den som middels eller svært risikofylt vil du bli bedt om å beskrive tiltak som kan iverksettes for å redusere risikoen for den bestemte oppgaven.

Dersom du har flere oppgaver i skjemaet som anses som middels eller svært risikofylte vil flere tekstbokser legge seg under hverandre i skjemaet. Hver tekstboks henviser til oppgavenummeret du skal beskrive tiltak for.

Når du er ferdig med utfyllingen trykker du «Lagre» og skjemaet ligger nå lagret på det prosjektet du valgte innledningsvis.

NB! Det er mulig å gjennomføre en delvis utfylling av skjemaet for så å hente det opp igjen på et senere tidspunkt og fullføre utfyllingen.