Web applikasjon

Alt du trenger og vite om hvordan du benytter GO digital på web og en oversikt over alle funksjoner som er tilgjengelige.

Personalstyring

Timeliste

Prosjektstyring

Ressurs- og oppgavestyring